Zlatý Fénix - Jin Fenghuang
Chi Bending Concept

Kung Jing Tao


Kung = ovládať
Jing = vnútorná energia, životná energia
aka čchi, cchi, chi, qi, gi, ki, jing
Tao = harmónia

Kung Jing Tao Zlatého Fénixu vychádza z náuky ilúzie oddelenosti
a pragmatického, faktického a základného princípu fungovania života
na našej planéte, teda náuky 4 elementov ovplyvňujúcich náš život.
Zem, Voda, Oheň a Vzduch - elementy života i smrti.

Absolútne pochopenie náuky a harmónia predurčuje úspech v náuke,
ktorá je založená na vzorcoch, princípoch a zákonoch prírody, teda
sveta, ktorý žije svoj život už približne 4,57 miliardy rokov.

Približne pred 200 000 rokmi sa objavil Homo sapiens sapiens
teda človek moderný, rozumný.

Teda približne 4.56.800.000 rokov na planéte Zem neexistovalo:
dobro či zlo
spravodlivosť alebo právo
osud alebo náboženstvo
šťastie či nešťastie

Byť a existovať v súlade s prírodou, teda byť
so svetom a prírodou v harmónii je kľúč
k úspechu k akejkoľvek práci, štúdiu alebo učeniu
náuky Kung Jing Tao.

Zabudnite na dobro či zlo, spravodlivosť alebo právo,
vymažte zo svojho života pojmy ako osud a vyššia moc,
nespoliehajte sa na šťastie a neplačte v nešťastí.
Nepodliehajte ilúzii oddelenosti!

Je to klam, ktorý vás odďaľuje od harmónie tao.

Skutočné Tao a harmóniu dosiahneme a získame splynutím s miestom kde žijeme,
teda s prírodou, spojením síl 4 elementov a splynutím s časom
života, teda obdobím v roku, ktorý práve plynie

Jar - 21.3.-20.6.
je obdobie nového života, obdobie nových začiatkov,
obdobie fyzickej záťaže a fyzického tréningu, očista tela
Zem - 21.3.-20.6.
dáva život, dáva stravu, dáva úkryt

Harmonizácia zemského princípu spočíva vo vyrovnaní
sa zo strachu z existencie a života či budúcnosti

V tao nepoznáme zlé, či dobré. Čas plynie vpred,
nevracia sa, udalosti, ktoré zažívame sa stávajú minulosťou
a ostávajú naveky iba faktami. Fakty sú fakty. Nemajú vlastnosti.
Podobne ako všetko na tejto planéte minimálne prvých 4.56.800.000 rokov.

Zbavenie sa strachu zemského princípu je jeho porážka
Porazte v meditácii zemské emócie a harmonizujete
a aktivujete i zemskú čakru.
Jej lokácie je stred prostaty
Mantra: Lam

Leto - 21.6.-20.9.
dáva energiu, obdobie pre tréning, obdobie pre činy
Letu vládne element Oheň
21.6.-20.9.
dáva svetlo a teplo, jeho sila je nezvratná

Harmonizácia ohňového princípu tkvie v strachu z lásky
strachu o život, strachu zo smrteľnosti či násilia.
Meditujte o sebectve, hneve a vzdore
Meditujte o ohni a strachoch a porazte ho ohňom.
Lokácia ohňovej čakry je plexu solaris
Mantra: Ram

Jeseň - 21.9.-20.12.
obdobie žatvy fyzického a psychického tréningu
udržiavacie obdobie, obdobie veľkých činov
Jeseni vládne Vzduch
21.9.-20.12.
dáva voľnosť, dáva príležitosť, dáva snom reálnu tvár
Čakra vzduchu je blokovaná strachom s veľkých vecí
strachom s odmietnutia a frustráciou.
Každý element porazíme rovnakým elementom.
Lokácia je hrudný kôš, oblasť pľúc.
Mantra: Jam

Zima - 21.12.-20.3.
obdobie kľudu, fyzického relaxu, psychického tréningu
Zime vládne element Vody
21.12.-20.3.
dáva silu, je nekompromisná a absolútne prispôsobivá

Čakra je blokovaná frustráciou, nedocenosťou a strachu
z úloh či zodpovednosti.
Lokácia je nad pohlavnými orgánmi, v oblasti brucha medzi lonovou kosťou a pupkom
Mantra: Vam

Prispôsobte sa silám prírody, žite ako žije príroda, buďte ako elementy okolo nás.
Len tréning robí majstrov!Príprava Kung Jing Tao, Tao Chi Kung

Krok 1: Začni žiť v súlade s prírodou a jej ročnými obdobiami

Krok 2: Zabudnite na dobro či zlo, spravodlivosť alebo právo,
vymažte zo svojho života pojmy ako osud a vyššia moc,
nespoliehajte sa na šťastie a neplačte v nešťastí.
Harmonizácia, šťastie a pokoj netkvie v potláčaní
zla a dobra, je založená na rovnováhe.

Krok 3: Využi danosti svojho ročného obdobia
a danosti svojho elementu. Študuj ho a zdokonaľ ho.
Nezabudni, že väčšina z nás je narodená v jednom
ročnom období a ovplyvňuje ho i najbližšie ročné obdobie
možno občas viac ako treba alebo študent tuší.

Príklad: študent narodený 31.9.
Ročné obdobie: Jeseň
Element: vzduch
Ovplyvnenie elementom: oheň
Charakter: vzduch/oheň
Výsledok: harmonizuj vzduch a oheň, buď ako vzduch a oheň

*ilúzia oddelenosti naznačuje, že všetko je prepojené zo všetkým.
harmonizácia všetkých 4 elementov dáva študentovi Kung Jin Tao
otvorené dvere do sveta jingu.Krok 4: Harmonizuj svoje emócie - čakry - energetické body
alebo nervové uzly chrbtice. Harmonizácie jednotlivých
čakier sú popísane nižšie. Tieto, ako aj všetky ostatné
meditácie alebo cvičenia doporučujeme prevádzať spolu s Gayatri Mantrou.
Harmonizácie sa prevádzajú podľa potreby a popri štúdiu Kung Jing Tao

Krok 5: Harmonizácia a aktivácia Ajny
Úspešné Kung Jing je založené na základnom predpoklade
priechodu Dan Tienu a Ajny - 6 energetického
bodu, čakry. Ajna sa harmonizuje pomocou Gajatri Mantra.
Otváranie Ajny individuálne na stretnutiach Jin Fenghuang.

Vzorec Ajna + Dan Tien = Jing je najdôležitejšou rovnicou
pre študenta Kung Jing Tao.

Kung Jing Tao, Tao Chi Kung

1/ Shen Fa - Roots - Grounding
Shen Fa - Roots - Grounding je technika spojenia CHI so ZEMOU.
Chi, teda vnútorná energia sídli v mieste zvanom Dantien - Hara.
Je to prakticky stred tela každého človeka.

Cvičenie vykonávame v exteriéri, najlepšie v lese.
Ak je možné v sľučke spustíme Mantru*.

*Pri cvičeniach/tréningoch Kung Jing Tao, ako aj pri
harmonizáciách DUCHA využívame princíp MANTIER.
Najuniverzálnejšou mantrou je GAYATRI MANTRA.
Jej frekvencia harmonizuje a otvára, či aktivuje 6 energetický bod/čakru menom AJNA.
Rovnako tak otvára aj živlové čakry.

Gayatri mantra:
Om bhur bhuvaha svaha,
Tat savitur varenyam,
Bhargo devasya dhimahi,
Dhiyo yonah prachodayat, Om


Stojíme mierne na šírku ramien a kolená máme mierne pokrčené.
- Zatvoríme oči, dýchanie je voľné. Počúvame zvuky a cítime vône.
- Po chvíli (4-10 min) nádychom a výdychom sústredíme cez AJNU myseľ na Dan Tien.
Energiu /biela/ kumulujeme v priestore Dan Tienu.
- Nádych vychádza z Dan Tienu
- Výdych smeruje do Dan Tienu a do jeho okolia
Kumuláciu je nutné vykonávať niekoľko krát 10-20x
- Kumulovanú energiu nádychmi a výdychmi formujeme do celého vnútra brucha
I toto cvičenie opakujeme v dostatočnej frekvencii

- Energiu nasmerujeme cez nohy a šľapy do zeme.
- Energiou vytvoríme koreňe
Čím väčšie a pevnejšie korene vytvoríte a zároveň prepojíte s vašim CHI,
tým väčší úspech/účinok/efekt cvičenie bude mať.

Po prepojení vašeho chi s vytvorenými koreňami nasmerujete energiu
aj do vrchnej časti tela

Chi aj Shen Fa uchovajte, udržte čo najdlhšie.

Toto cvičenie je jedno zo základných a tým činom aj jedno z najdôležitejších!

Budte SVEDOMITÍ a POKORNÍ.

Trénujte! Len tréning robí majstrov!

2/ Shen Fa - Kung Fu
- cvičenie praktizujeme v exteriéry, najlepšie v lese
- po krátkej koncentrácii vytvoríme shen fa
- zhromaždenú energiu držíme v tele
- vytvoríme jing*

*Jing je čínsky pojem pre: energiu, vnútornú energiu,
občas sa prekladá aj ako alfa a omega,
to skôr prináleží Dan Tienu. Synonymicky je príbuzná
s chi a značí i chi, ktoré prestane byť chi po opustení fyzického tela.
Preklad chi je doslovný, teda vnútorná energia, avšak vďaka
viacvýznamovosti čínskeho jazyka je chi i energia obecne.

- výdychom vytvoríme lokálny jing na rukách, ponecháme ho
- nasleduje nácvik bojových techník alebo kung fu foriem

Nácvik bojových techník a kung fu foriem

Jin
- formy praktizované v plynulom a pomalom tempe s neustálym
permanentným shen fa a jingom
Jang
- formy alebo techniky praktizované v maximálnej intenzite
s neustálym permanentným shen fa a jingom
- silové techniky prevádzané s maximálnou intenzitou s použitím dreva, kameňa


BÓDHIDHARMA - DAMO

Mních Bódhidharma (Da-Mo, Damo) pochádzal z kasty bojovníkov (kšátrijov). Učil sa bojovým umeniam v Indii a v dospelosti sa vzdal prepychového života indického šľachtica.
Ako buddhistický mních sa stal žiakom 27. indického patriarchu čchan buddhizmu (zenbuddhizmu, skt. dhjány) menom Pradžňádhára (Pradžňátara). Bódhidharma sa tak stal 28. indickým patriarchom čchan buddhizmu. Skôr ako majster Pradžňátara zomrel, dal Bódhidharmovi úlohu šíriť buddhizmus v Číne (podľa iných záznamov sa Bódhidharma sám rozhodol cestovať do Číny, pretože bol znepokojený úpadkom buddhizmu za hranicami Indie).

Okolo roku 520 n.l. Bodhidharma prichádza do Číny (niektoré zdroje uvádzajú rok 479 n.l.). Stáva sa známym a váženým mníchom známym ako Damo, avšak nepochopený cisárom Wu. Keď Bódhidharma pochopil, že cisár Wu nie je schopný pochopiť jeho učenie, vydal sa na sever do kráľovstva Wej. Podľa legendy, pri svojej ceste, preplával rieku Jang-c'-ťiang na dutom tŕstí, potom pokračoval na sever, do mesta Luojang – vtedajšieho hlavného mesta Henanskej provincie. Tam našiel v lese kláštor Šaolin, kde sa nakoniec okolo roku 527 n. l. usadil.

Chrám Shao-Lin (Šaolin,Shaolin) bol postavený v roku 337 v horskom masíve Sung, provincie Henan (Chenan) na príkaz císára Xiao Weng (Šiao Weng) z dynastie Wej.

Existuje niekoľko historických verzií jeho pôsobenia v kláštore Šaolin.
Odhliadnuc od toho, výsledkom jeho pôsobenia v kláštore boli dva základné koncepty/spisy:

Xi Sui Jing (Si-suej-ťing)
budhistické metódy ducha, čchi-kung, kung jing

Yi Jin Jing (I-ťin-ťing)
praktické metódy posilnenia tela, kung fu

Spis Yi Jin Jing učil mníchov ako posiľniť telo a udržať ho zdravé. Potom, ako bol tréning integrovaný do foriem bojových umení, zvýšil účinnosť ich techník v praktickom boji.

Bojové umenie Damu bolo založené na starom indickom bojovom umení Vadžramuští (Vajramushti – umenie diamantovej pästi), neskôr pomenované ako Luohan Shiba Shou - 18 pästí Lo Hanu, Eighteen Lohan Fist (Hands).

Spis Xi Sui Jing učil mníchov ako použiť vnútornú energiu čchi k očiste kostnej drene a posilnenie krvy a imunitného systému, k zvýšeniu využitiu mozgového potenciálu a ceste k budhovmu osvieteniu – teda taoistickému princípu 7 energetických centier a dantienu. Pretože spis obsahoval náročné pasáže, tréningové metódy boli neskôr predávané iba z majstra na žiaka a utajované. Text knihy Xi Sui Jing sa za pár generácií stratil.

Spojenie konceptov Xi Sui Jing a Yi Jin Jing znamenal pre šaolinských mníchov aj to, že sa stali najlepšími majstrami bojových umení.

XI SUI JING
Existujú viaceré spôsoby ako zvýšiť úroveň Čchi v tele. V Bohdidharmovom Čchi kungu sú rozoznávame dve skupiny. Jedna je Waj-tan ( I-tin-ting ), druhá Nej-tan (Xi shui jin). Pri Waj-tane je energia stimulovaná trvalým svalovým úsilím spojeným s dýchaním. Cirkulácia Čchi sa zvyšuje stimuláciou v jednej oblasti natoľko, aby táto pretiekla kanálmi Čchi. Sú dva druhy Waj-tanu: Statický a pohyblivý. Nej-tanový spôsob hromadí čchi v Tan tiene - 2,5 cm pod pupkom prácou brušných svalov spojených s dýchaním a koncentráciou. Keď sa Čchi dostatočne nahromadí, myseľ usmerní Čchi, aby cirkulovala v dvoch kanáloch. Jeden energetický kanál prebieha od hlavy dolu k rozkroku stredom tela - je to žen-maj, druhý kanál prebieha od rozkroku hore ku hlave po strede chrbta. - je to tu-maj. Nazýva sa to malý obeh. Keď potom myseľ vedie tok energie do 12 kanálov, nazýva sa to veľký obeh. Toto je tiež vnútorné cvičenie všetkých majstrov Tai či. Účinok týchto cvičení sa prejavuje za krátku dobu. Kľúčom k úspechu je sústredenie sa na oblasť, ktoré je práve precvičovaná. Myseľ totiž riadi Čchi, a bez sústredenia sa nedostane v potrebnom množstve k precvičovaným miestam. Keď sa správne sústredíme, vedie to pravidelným tréningom ku vzniku stále väčšieho množstva energie. Tá umožňuje bojovníkovi použiť túto obrovskú silu na útok, alebo na obranu. Sila, ktorá sa dá vyvinúť Čchi-kungom je až stonásobne väčšia ako je sila priemerného človeka. Všetko závisí na intenzite cvičenia a na schopnosti sústrediť sa a vizualizovať prietoky energie.

12 BODHIDHARMOVÝCH CVIČENÍ XI SUI JING

1. Držte ruky vedľa tela, dlaňami smerujúcimi dole a prstami smerujúcimi dopredu. Lakte držte ohnuté. Zatiaľ čo vydychujete, mentálne tlačte dlane dolu, a uvolnite ich, keď nadychujete. Táto forma vytvára Čchi v zápästiach. Dlane a zápästia by mali byť pociťované po 50 opakovaniach ako teplé.

2. Bez pohybovania pažami, zavrite ruky do pästí ako pri údere, s dlaňami smerujúcimi dolu. Mentálne napnite päste keď vydychujete, uvolnite ich, keď nadychujete. Päste sú držané ohnuté, aby zadržovali energiu vytvorenú v zápästiach pri prvej forme.

3. Bez pohybovania pažami, zavrite ruky do pästí ako pri údere, s hánkami smerujúcimi dolu. Mentálne napnite päste keď vydychujete, uvolnite ich, keď nadychujete.

4. Natiahnite paže priamo pred telo, s dlaňami smerujúcimi k sebe. Ruky sú stále zaťaté v päsť. Mentálne ich napnite pri výdychu, uvolnite ich pri nádychu. Toto vytvára energiu v ramenách a hrudi.

5. Natiahnite paže priamo nahor, ruky stále v päsť, s dlaňami otočenými k sebe. Mentálne ich napnite pri výdychu, uvolnite ich pri nádychu. Toto vytvára energiu v ramenách, krku a bokoch.

6. Spustite paže tak, že ramená a horná časť paží sú súbežné s podlahou, ohnite lakte a päste k ušiam, dlaňami vpred. Mentálne ich napnite pri výdychu, uvolnite päste pri nádychu. Toto vytvára energiu v bokoch, hrudi a horných častiach paží.

7. Roztiahnite paže priamo von do strán, s dlaňami smerujúcimi vpred. Mentálne napnite päste pri výdychu, uvolnite ich pri nádychu. Táto forma vytvára energiu v ramenách, hrudi a chrbte.

8. Natiahnite paže priamo pred telo, s dlaňami smerujúcimi k telu, ale lakťami trochu ohnutými, aby mala otvorená náruč kruhovitý tvar. Mentálne napnite päste pri výdychu a veďte akumulovanú energiu pažami do pästí, uvolnite ich pri nádychu.

9. Stiahnite päste smerom k telu, takže ohnete lakte. Päste sú v úrovni tváre, dlaňami vpred. Mentálne napnite päste pri výdychu, uvolnite ich pri nádychu. Táto forma je podobná forme 6, ale päste sú bližšie k sebe a v predu, takže sú zapojované rozdielne súbory svalov. To zintenzivňuje tok energie pažami.

10. Zdvihnite zvisle predlaktie. Päste smerujú v pred, horná časť paží von a do strán, súbežne s podlahou. Mentálne napnite päste pri výdychu, uvolnite ich pri nádychu. Táto forma cirkuluje vytvorenú energiu v ramennej oblasti.

11. Spustite päste, pokiaľ nie sú pred spodným bruchom, dlaňami dolu. Mentálne napnite päste a veďte energiu, aby cirkulovala v pažiach, keď vydychujete. Toto je prvá regeneračná forma.

12. Predpažte ruky priamo pred telo, dlane otvorené, smerujúce hore. Predstavte si zdvíhanie keď vydychujete, uvolnite, keď nadychujete. Toto je druhá zotavujúca forma.

Po cvičení chvíľu stojte s pažami visiacimi volne vedľa tela, alebo si ľahnite. Dýchajte pravidelne, uvolnene, a pociťujte energiu ktorá sa niekoľko minút sama rozširuje po tele.

HARMÓNIA TELA - SHEN TAO
Cvičenia na harmonizáciu tela: cchi kung, tai chi, kung fu.
Fyzické cvičenie s vlastným telom, vlastnou váhou, bojové umenia,
tai chi alebo tradičný čchi kung pomáha pri rozvoji TELA.
Bojovník bez silného, pružného a zdravého tela nie je bojovník!

Cvičte pravidelne. Posilňovanie, strečing a koncentračná meditácia má byť každodennou rutinou.
Tréning bojových umení aspoň 2-3x týždenne. Trénuj sám alebo sa k nám pridaj.
LEN TRÉNING ROBÍ MAJSTROV!


HARMÓNIA DUCHA - JINGSHEN TAO
Cvičenia na harmonizáciu ducha:
koncept 7 energií

Základný harmonizačný koncept

Tao harmonizáciu vykonávame najlepšie v pokojnom a nerušenom exteriéri.
Môžeme ju vykonávať s Shen Fa v stoji, ale aj v sede, či ľahu
Mantra je žiaduca.

1/ Zavrieme oči.
2/ Koncentrujeme sa.
3/ Vedome si začneme privádzať reálne spomienky a vlastnosti do imaginárneho košiara.
4/ Po jeho naplnení, absolútne bezemočne sústredíme chi v tele a dlaniach.
Mentálne ho spojíme s daným elementom a pomocou vedomej previazanej čchi: dantian-košiar odsúvame v diaľ.
Snažíme sa o vytvorenie obrovskej koncentrovanej ničivej sily, ktorá obsah košiaru spúta a odsunie preč.
Všetko je vykonávané za úplného kľudu!

Apokalypsa daného zhluku "zla" je intenzívna, ničivá, fatálna, môže byť teatrálna, avšak s absenciou akejkoľvek emócie.

5/Po ukončení ostane študent vedome v tme a relaxe bez myšlienok

1/ ZEM
vlastnosti, spomienky (minulosť), strachy (budúcnosť):
lenivosť, pohodlnosť, neochota, materiálnosť, povrchnosť neúspech, frustrácia, budúcnosť, strach
základný blok: strach

2/ VODA
vlastnosti, spomienky (minulosť), strachy (budúcnosť):
zmysel života, vina, neistota, úzkosť, beznádej, strach, neznášanlivosť, nízka sebaúcta, zadržané emócie, sebadeštrukcia, prílišné preberanie pocitov druhých
základný blok: vina

3/ OHEŇ
vlastnosti, spomienky (minulosť), strachy (budúcnosť):
vzdor, hádavosť, namyslenosť, hnev, príkorie, žiarlivosť odmietnutie, neúspech, život, smrteľnosť, násilie, nenaplnená láska, frustrácia
základný blok: hanba

4/ VZDUCH
vlastnosti, spomienky (minulosť), strachy (budúcnosť):
Ľahkovážnosť, nerozvážnosť, pochabosť, netrpezlivosť, nevďak, zbabelosť strach z veľkých vecí, strach z riskovania, strach z lásky
základný blok: smútok

AJNA základný blok: ilúzia oddelenostiFree Guestbook
My Guestbook Guestbook RSS feedKONTAKT: zlatyfenix@centrum.sk